27

Friday, January

Leczenie uzależnienia od dopalaczy

ROZKOJARZENIE CZYNNOŚCI SERCA (BLOK SERCOWY)
 /  / ROZKOJARZENIE CZYNNOŚCI SERCA (BLOK SERCOWY)
ROZKOJARZENIE CZYNNOŚCI SERCA (BLOK SERCOWY)

ROZKOJARZENIE CZYNNOŚCI SERCA (BLOK SERCOWY)

ROZKOJARZENIE CZYNNOŚCI SERCA (BLOK SERCOWY)

 

Blok sercowy jest wyrazem zaburzeń przewodnictwa w układzie bodźcowo-przewodzącym. Przyczyną mogą być uszkodzenia tego układu: zawały, wylewy krwawe lub czynnościowe zahamowanie przewodnictwa wskutek zatrucia lub nadmiernej wagoto- nii. Najczęściej przerwanie przewodnictwa występuje na granicy przedsionków i komór. Przedsionki pracują wówczas prawidłowo, otrzymując podniety z węzła zatokowego, do komór zaś bodźce zatokowe nie dochodzą. Komory zaczynają wytwarzać wówczas własne podniety i kurczą się 30-40 razy na minutę. Jeżeli prze-rwanie przewodnictwa nastąpi w jednej z gałązek pęczka Palla- dino-Hisa, wtedy jedna z komór kurczy się rzadziej – jest to tzw. blok gałązki.

Rozkojarzenie czynności serca powoduje zwykle znaczne zaburzenia w krążeniu krwi. Najpoważniejszym następstwem bloku jest tzw. zakorkowanie serca. Polega ono na tym, że wskutek jednoczesnego skurczu przedsionków i komór dochodzi do gwałtownego zatrzymania krążenia. „Zakorkowanie serca” zwykle prowadzi do śmierci.

 

ROLA UKŁADU KRĄŻENIA

 

Krążenie krwi jest podstawowym warunkiem praiwidłowego przebiegu procesów przemiany materii. Przemiana materii uzależniona jest między innymi od stałej dostawy tlenu i substancji odżywczych oraz usuwania końcowych produktów przemiany materii. Krążenie krwi zabezpiecza stałą wymianę tych składników i utrzymanie stałości środowisk komórek. Jeżeli krew przestaje krążyć, następuje zahamowanie procesów przemiany materii i śmierć. Krążenie krwi jest utrzymywane dzięki czynności układu krążenia – serca i naczyń krwionośnych.

 

About the author:

Related posts