27

Friday, January

Leczenie uzależnienia od dopalaczy

ROLA NEREK I MECHANIZM WYDZIELANIA MOCZU
 /  / ROLA NEREK I MECHANIZM WYDZIELANIA MOCZU
ROLA NEREK I MECHANIZM WYDZIELANIA MOCZU

ROLA NEREK I MECHANIZM WYDZIELANIA MOCZU

 

ROLA NEREK I MECHANIZM WYDZIELANIA MOCZU

 

Nerki są głównym narządem wydalniczym. Z wytwarzanym przez nerki moczem usuwane są szotowe produkty przemiany materii, jak: mocznik, kwas moczowy, kreatynina, fosforany i siarczany. Nerki odgrywają zasadniczą rolę w utrzymaniu stałości środowiska wewnętrznego. Usuwają substancje obce ustrojowi, np. leki czy trucizny. Regulują ciśnienie osmotyczne krwi przez wydalanie nadmiaru wody lub soli mineralnych. Nerki mają selektywną właściwość wydalania związków kwaśnych. W przypadku nadmiernego zakwa-szenia nerki wytwarzają ponadto amoniak neutralizujący kwaśne produkty przemiany materii. W ten sposób przyczyniają się do utrzymania stałości odczynu krwi (pH).

Jednostką czynnościową nerki są nefrony, których jest w obu nerkach około 10 milionów. Nefron składa się z kłębka nerkowego (pętlai naczyń nerkowych otoczonych torebką Bowmana) i kanalików nerkowych (kanaliki kręte pierwszego rzędu, pętla Henlego, kanaliki kręte drugiego rzędu), które uchodzą do kanalików prostych i kończą się w na szczycie piramidy nerkowej. Do kłębka nerkowego dopływa krew tętnicza przez tętniczkę doprowadzającą (vas aiierens). Po przejściu przez naczynia włosowate kłębka krew płynie tzw. tętnicą odprowadzającą (vas efferens), która kończy się naczyniami wło-sowatymi, oplatającymi kanaliki nerkowe.

About the author:

Related posts