27

Friday, January

Leczenie uzależnienia od dopalaczy

Przystosowanie się
 /  / Przystosowanie się
Przystosowanie się

Przystosowanie się

Przystosowanie się

 

Największą wysokością, na której człowiek może przebywać bez aparatów tlenowych, jest około 7300 m. Na tej wysokości ciśnienie parcjalne tlenu wynosi około 35 mm Hg, a nasycenie hemoglobiny tlenem zaledwie 40%, co przekracza zdolności przystosowawcze tkanek. Odnosi się to zresztą tylko do ludzi przystosowanych, przebywających od dłuższego czasu na większych wysokościach. Człowiek nie przystosowany ginie już na wysokości 5000 m.

Przystosowanie się polega przede wszystkim na zwiększeniu się liczby krwinek .czerwonych przez pobudzenie czynności szpiku kostnego, co w pewnym stopniu wyrównuje niedobór tlenu. Poza tym występuje przyśpieszenie obiegu krwi oraz przystoso- wanie tkanek do zmniejszonego zużycia tlenu. Członkowie wypraw wysokogórskich w celu zaaklimatyzowania się zakładają na coraz większych wysokościach obozy, w których przebywają do kilku miesięcy.

 

 

About the author:

Related posts