27

Friday, January

Leczenie uzależnienia od dopalaczy

Przyczyną hipokinez może być
 /  / Przyczyną hipokinez może być
Przyczyną hipokinez może być

Przyczyną hipokinez może być

Przyczyną hipokinez może być brak fizjologicznych bodźców podtrzymujących perystaltykę jelit (papkowate pokarmy) lub obniżenie wrażliwości jelit na te bodźce (nadużycie środków przeczyszczających, niedoczynność tarczycy i inne). Zahamowanie ruchów jelit i obniżenie napięcia ich ścian występuje również w ciężkich chorobach zakaźnych, po długotrwałych zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej.

W następstwie hipokinez treść pokarmowa przebywa dłużej w jelitach – wskutek lepszego wchłaniania wody zagęszcza się. Prowadzi to do tzw. zaparcia hipokinetycznego (obstipatio hypo- tonica).

 

 

Przyczyną miażdżycy jest

Przyczyną miażdżycy jest cały zespół czynników zarówno wewnątrzustrojowych (konstytucja), jak i zewnątrz- ustrojowych.

Konstytucja decyduje o skłonności ustroju do powstania miażdżycy. Konstytucjonalna skłonność do miażdżycy wyraża się

Czynniki mechaniczne. Dużą rolę w powstawaniu miażdżycy odgrywają urazy ścian tętnic, a zwłaszcza gwałtowne ich rozciąganie wskutek nagłych zmian ciśnienia krwi. Do powstawania miażdżycy doświadczalnej u zwierząt przyczynia się np. częste wstrzykiwanie adrenaliny lub nikotyny, co powoduje nagłe i znaczne zwyżki ciśnienia krwi. Podobnie działają silne emocje, wstrząsy psychiczne, nerwowy tryb życia1, wzmożona pobudliwość układu nerwowego, a nawet nadmierne wysiłki fizyczne. ‚

 

About the author:

Related posts