27

Friday, January

Leczenie uzależnienia od dopalaczy

PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA
 /  / PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA
PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

O przewlekłej niewydolności krążenia mówimy wtedy, gdy objawy niedotlenienia tkanek narastają powoli i nieznacznie w ciągu dłuższego czasu – miesięcy lub lat.

W przebiegu przewlekłej niewydolności krążenia wyróżniamy dwa okresy: – 1) okres niewydolności utajonej, czyli niedomogi, – 2) okres niewydolności jawnej.

Mechanizm powstawania przewlekłej niewydolności krążenia sprowadza się do stałego, postępującego obniżania się sprawności skurczowej mięśnia sercowego. Obniżenie siły skurczowej serca powoduje zmniejszenie siły wyrzutowej, a w następstwie obniżenie ciśnienia krwi. Jednocześnie część krwi zalega w sercu, powodując jego rozszerzenie. Dopływ krwi z żył do serca jest utrudniony, następstwem czego jest ogólny zastój krwi.

 

Przekrwienie czynne płuc

Przekrwienie czynne płuc występuje w pierwszym okresie zapaleń oraz w zatruciu niektórymi truciznami gazowymi.

Niedokrwienie tkanki płucnej występuje w przebiegu rozedmy płuc lub w następstwie zatorów w naczyniach płuc. Zatory pojedynczych naczyń płucnych mogą prowadzić do powstawania zawałów płuc. Zator głównego pnia tętnicy płucnej powoduje natychmiastowe zejście śmiertelne.

About the author:

Related posts