27

Friday, January

Leczenie uzależnienia od dopalaczy

Proces organizacji i następczego zbliznowacenia
 /  / Proces organizacji i następczego zbliznowacenia
Proces organizacji i następczego zbliznowacenia

Proces organizacji i następczego zbliznowacenia

Proces organizacji i następczego zbliznowacenia

Proces organizacji i następczego zbliznowacenia doprowadza do zwłóknienia, zgrubienia i skrócenia płatków zastawek, a niekiedy do ich sklejenia się i zrastania. Może to powodować bądź niedomykanie się zastawek, między którymi powstaje trwała szpara, bądź też, przy ich zrośnięciu się brzegami, zwężenie ujścia

Ostre gośćcowe zapalenie zastawki dwudzielnej serca. Na brzegach zastawek widoczne zmiany chorobowe w postaci brodawkowatych skrzeplin. tętniczego lub żylnego, tzn. ujścia aorty lub ujścia przedsionko- wo-komorowego. W jednym i drugim przypadku powstaje tzw. wada serca.

 

 

Proces chorobowy

Proces chorobowy przebiega w dwóch etapach. Okres I, zapalny błony maziowej cechuje się obrzękiem zapalnym, naciekiem komórek limfatycznych i wysiękiem stawowym. Ziarnina gośćcowa wrasta w tkankę kostną w miejscach przyczepu torebki, a także stopniowo przechodzi na chrząstkę i tkankę kostną podchrzęstną. Zniekształcenia utrudniają lub uniemożliwiają poślizg powierzchni stawowych. Odruch bólowy wychodzący z zapalnie zmienionej błony maziowej i torebki oraz z obnażonej podchrzęstnej, unerwionej warstwy kostnej wywołuje przykurcz mięśni zginaczy, a osłabienie i zanik prostowników. Bolesność stawu, nasilająca się przy próbie ruchów, sprawia, że chorzy trzymają kończyny ustawione w pozycji niebo- lesnej, najczęściej w zgięciu, a to sprzyja wytworzeniu się przykurczu torebkowego w patologicznym ustawieniu. W tym okresie dochodzi również do nadwichnięć i zwichnięć stawów i do odchyleń osi (koślawość, szpotawość).

W okresie II, zanikowym, procesy zapalne stopniowo zmniejszają się, lecz po-przednio wytworzone zniekształcenia nasilają i utrwalają się i kończą się zesztywnie-niem kostnym lub włóknistym.

Okres I, zapalno-przerostowy,odpowiada okresowi a) zmian wczesnych i b) umiar-kowanych Steinbrockera, zaś okres II, zanikowy, okresowi c) ciężkiemu i d) końco-wemu. Podział na wyżej wymienione dwa okresy ma znaczenie praktyczne dla pla-nowania leczenia zachowawczego i operacyjnego.

G.p.p. może wystąpić w każdym wieku, lecz najczęściej pojawia się po 40 roku życia. Zaczyna się od obrzęków i bólów stawów rąk i stóp, zwykle symetrycznie, rzadziej jednostronnie. Przebieg może być przewlekle postępujący, aż do zupełnego kalectwa, albo okresowo mogą występować zaostrzenia i remisje, stale pogarszając możliwości ruchowe chorego.

 

 

 

 

About the author:

Related posts