27

Friday, January

Leczenie uzależnienia od dopalaczy

Proces chorobowy
 /  / Proces chorobowy
Proces chorobowy

Proces chorobowy

 

Proces chorobowy

 

Proces chorobowy zaczyna się przekrwieniem i obrzękiem płuc. Pęcherzyki płucne zostają wypełnione początkowo płynem surowiczym, w którym stopniowo wzrasta ilość włóknilca. Z chwilą gdy włóknik całkowicie wypełni pęcherzyki płucne, płuco staje się twarde, kruche, o szaroczerwonej powierzchni przekroju. Okres ten nazywamy „zwątrobieniem”, gdyż zarówno konsystencja, jak i zabarwienie płuca przypomina wątrobę. Płat płucny w okresie zwątrobienia jest bezpowietrzny i nie- dolcrwiony, występuje wówczas silna duszność i niekiedy sinica.

W dalszym przebiegu zapalenia do wysięku włóknikowego dołącza się coraz większa liczba leukocytów. Dzięki działaniu fermentów proteolitycznych, wydzielanych przez leukocyty, włóknik ulega stopniowemu rozpuszczeniu. W tym okresie chory odpluwa duże ilości gęstej plwociny, zawierającej resztki wysięku, a płuco powoli wraca do stanu prawidłowego. W niektórych wypadkach, zwłaszcza u osób wyniszczonych, włóknik nie ulega rozpuszczeniu, lecz organizacji. Proces ten prowadzi do nieodwracalnego zwłóknienia (tzw. zmięsowacenia) płuca, co na zawsze upośledza jego czynność. Niekiedy zejściem zapalenia płatowego płuc może być ropień płuc.

 

About the author:

Related posts