27

Friday, January

Leczenie uzależnienia od dopalaczy

Preparaty bezpośrednie – wykrywanie infwazji
 /  / Preparaty bezpośrednie – wykrywanie infwazji
Preparaty bezpośrednie – wykrywanie infwazji

Preparaty bezpośrednie – wykrywanie infwazji

Preparaty bezpośrednie – wykrywanie infwazji

Wykrywanie. W preparatach bezpośrednich z płynu mózgowo-rdzeniowego lub moczu można wykryć mikrospory, które ujawnia się także metodą Schiffa w prepa-ratach trwałych, jako PAS-dodatnie ziarnistości (immersja olejowa). Wykonując ru-tynową metodę srebrzenia preparatów utrwalonych, uwidacznia się otoczki mikro- spor. Nierzadko rozpoznaje się mikrosporydia w różnych tkankach po barwieniu preparatów histopatologicznych hematoksyliną i eozyną. W materiale pobranym w czasie biopsji, w rozmazach wysuszonych na powietrzu lub utrwalonych alkoho- lem metylowym i barwionych sposobem Giemsy, możliwe jest wykrywanie mikro- sporydiów w postaci czerwono-fioletowych ziarnistości wewnątrzkomórkowych (immersja olejowa). Trzeba dodać, że niektóre mikrosporydia wykrywa się w mięśniach kończyn, jelit, a nawet w mięśniu sercowym. Ostatnio wprowadza się testy immunologiczne, poszukując w materiałach biologicznych lub tkankach pacjentów swoistych antygenów za pomocą surowic poliklonalnych lub monoklonalnych.

Zwalczanie. Nie opracowano. Balantidium coli (Malmsten, 1857) Stein, 1862 – Balantidium okrężnicy

About the author:

Related posts