27

Friday, January

Leczenie uzależnienia od dopalaczy

Poza zaburzeniami naczynioruchowymi
 /  / Poza zaburzeniami naczynioruchowymi
Poza zaburzeniami naczynioruchowymi

Poza zaburzeniami naczynioruchowymi

Poza zaburzeniami naczynioruchowymi

 

Poza zaburzeniami naczynioruchowymi czynnikami sprzyjającymi nadtrawieniu błony śluzowej żołądka przez sok żołądkowy są stany zapalne błony śluzowej. Niektórzy uważają, że nie ma wrzodu bez uprzedniego nieżytu żołądka. W stanach zapalnych wyzwala się histamina, która upośledza czynność błony śluzowej. Podanie histaminy psom powoduje powstanie wrzodów żołądka. Występujące po rozległych oparzeniach skóry owrzodzenia błony śluzowej żołądka są również uwarunkowane wyzwalaną w dużej ilości histaminą.

Trzecim czynnikiem zmniejszającym naturalną odporność błony śluzowej na działanie pepsyny żołądkowej jest niedobór witaminy C i niedoczynność kory nadnerczy. Tym właśnie tłumaczy się okresowe występowanie choroby wrzodowej. Powszechny niedobór witaminy C w pożywieniu na wiosnę zmniejsza zdolności regeneracyjne błony śluzowej. W jesieni przyczyną wystąpienia owrzodzeń jest względna niedomoga kory nadnerczy wskutek przeciążenia dietą jarską, bogatą w potas.

Następstwa choroby wrzodowej są zwykle bardzo poważne. Poza wieloma dolegliwościami, jak: bóle, zaburzenia łaknienia, trawienia i inne, choroba wrzodowa może prowadzić do szeregu powikłań, a zwłaszcza przedziurawienia ściany żołądka, krwotoków i zrakowacenia. Następstwem przedziurawienia ściany żołądka przez wrzód jest zapalenie otrzewnej. Krwotoki mogą wystąpić po strawieniu ściany naczynia w dnie owrzodzenia często są one tak gwałtowne, że kończą się śmiercią. Wytwo-rzenie się raka na podłożu starego wrzodu nie jest bynajmniej sprawą rzadką. Czynnikiem sprzyjającym są ciągłe próby odro- stowe i stały czynnik drażniący, jakim jest sok żołądkowy.

About the author:

Related posts