27

Friday, January

Leczenie uzależnienia od dopalaczy

Powyższy schemat mechanizmu powstawania nadciśnienia
 /  / Powyższy schemat mechanizmu powstawania nadciśnienia
Powyższy schemat mechanizmu powstawania nadciśnienia

Powyższy schemat mechanizmu powstawania nadciśnienia

Powyższy schemat mechanizmu powstawania nadciśnienia

Powyższy schemat mechanizmu powstawania nadciśnienia samoistnego jest bardzo uproszczony. W patogenezie tego schorzenia odgrywa rolę szereg czynników. Nie ulega wątpliwości, że czynniki psychiczne mogą być jedną z częstszych przyczyn nadciśnienia samoistnego. Spostrzegano np. masowe zachorowania na tę chorobę u mieszkańców i żołnierzy Leningradu w czasie oblężenia przez wojska niemieckie w okresie ostatniej wojny. Jednak nie u wszystkich ludzi znajdujących się w tych samych warunkach rozwinęło się nadciśnienie – bardzo dużą rolę^ odgrywa także skłonność konstytucjonalna. Do powstania i rozwoju nadciśnienia przyczyniają się również zaburzenia hormonalne, a zwłaszcza nadczynność przedniego płata przysadki mózgowej i kory nadnerczy. Pewną rolę odgrywa przekarmienie, zwłaszcza mięsem, oraz klimat i warunki życia. Nadciśnienia nie spotyka się prawie zupełnie w Chinach i u Murzynów w Afryce.

Nadciśnienie samoistne jest chorobą przewlekłą – trwa zwykle wiele lat. Prowadzi po pewnym czasie do wielu organicznych zmian w ustroju. Stan skurczowy naczyń powoduje niedokrwienie tkanek i ich zmiany wsteczne (np. marskość nerek). Wzrastają również znaczne opory dla serca, co doprowadza do jego przerostu, zwłaszcza komory lewej, a po pewnym czasie do niewydolności. W nadciśnieniu, podobnie jak w miażdżycy, często dochodzi do krwotoków, szczególnie mózgowych.

 

About the author:

Related posts