27

Friday, January

Leczenie uzależnienia od dopalaczy

Powikłania ze strony narządu ruchu
 /  / Powikłania ze strony narządu ruchu
Powikłania ze strony narządu ruchu

Powikłania ze strony narządu ruchu

Powikłania ze strony narządu ruchu w przebiegu g.p.p. to: a) zesztywnienie stawów w patologicznym ustawieniu (biodrowych, kolanowych, ramiennych, nadgarstkowych), b) przerwanie ścięgien (najczęściej rąk i palców), c) nadwichnięcia i zwichnięcia (głównie stawów śródręczno- i śródstopno-paliczkowych), d) niedowłady i porażenia (n. pośrodkowy, łokciowy).

Leczenie farmakologiczne należy do reumatologów i w tym miejscu nie będzie omawiane. Jest ono głównie objawowe i nie prowadzi do wygojenia procesów chorobowych, a preparaty hormonalne (ACTH, encorton) podawane za długo wywołują odwapnienie tkanki kostnej, skłonność do złamań patologicznych, zmian zniekształcających stawów i utrudniają usprawnianie lecznicze.

Leczenie usprawniające – ćwiczenia wolne, oporowe i kondycyjne – ma duże znaczenie dla zachowania lub poprawienia sprawności. Wzmacnia ono siłę mięśni, zapobiega powstawaniu i nasilaniu się przykurczów, poprawia odżywienie i stan czynnościowy chrząstki, zmniejsza wysięk zapalny i obrzęk stawowy.

W przypadkach przykurczów i zmian chrząstki stawowej, jej ubytków i ścień- czenia ruchy i obciążenie mogą być bolesne, dlatego ćwiczenia przeprowadza się w odciążeniu (w pozycji leżącej, siedzącej), a nawet na wyciągu. Oddalenie od siebie powierzchni stawowych zmniejsza ból i ułatwia ruch. Bolesność stawów zmniejsza się fizykoterapią (okłady parafinowe, diatermia, diadynamic i in.), która jednocześnie rozpulchnia bliznowate tkanki, zwiększa ukrwienie, ułatwia resorpcję płynów obrzękowych i łagodzi procesy zapalne.

Leczenie operacyjne w okresie zapalno-przerostowym g.p.p. polega na wycięciu błony maziowej (synovectomia). Ma ono znaczenie terapeutyczne, gdyż zmniejsza odczyny zapalne, również w pozostałych stawach, oraz profilaktyczne, zapobiega bowiem zniekształceniom operowanych stawów.

W przypadkach zniekształceń, nadwichnięć, zwichnięć, przykurczów stawowych i zesztywnień leczenie operacyjne ma za zadanie odtworzenie czynności stawu i koń- czyny (uruchomienie stawu, zniesienie przykurczu, usunięcie nadwichnięcia, poprawienie osi kończyny lub usztywnienie stawu).

Wyniki leczenia operacyjnego zależą nie tylko od okresu chorobowego i rodzaju zabiegu, lecz przede wszystkim od stanu psychicznego i współpracy chorego w usprawnianiu w okresie przed- i pooperacyjnym. Rodzaj zabiegów w poszczególnych umiejscowieniach (orientacyjny) przedstawia tab. 9.

About the author:

Related posts