27

Friday, January

Leczenie uzależnienia od dopalaczy

Postacie amastigota
 /  / Postacie amastigota
Postacie amastigota

Postacie amastigota

Postacie amastigota

 

Wykrywanie. Postacie amastigota (niebieskie, jajowate lub okrągłe, z wiśniowym jądrem i kinetoplastem) znajduje się w preparatach materiału pobranego w czasie biopsji węzłów chłonnych, śledziony lub szpiku kostnego, rzadziej w rozmazach krwi obwodowej, wydzieliny nosa lub osadu moczu (utrwalonych alkoholem metylowym, barwionym barwnikiem Giemsy lub Wrighta), w krwinkach białych. L. do- novani hoduje się in vitro w postaci promastigota w temp. 28°C na podłożach prostych, np. NNN natomiast dla uzyskania hodowli in vivo szczepi się chomiki krwią chorego. Spośród odczynów serologicznych z dobrym rezultatem stosuje się testy immunoenzymatyczne (ELISA), immunofluorescencji pośredniej, immunodyfuzji i immunoelektroforezy oraz aglutynacji bezpośredniej. Ostatnio wykorzystuje się też metody umożliwiające amplifikację kwasu nukleinowego (reakcja łańcuchowa polimerazy – PCR) w materiale uzyskanym w czasie biopsji węzłów chłonnych, szpiku kostnego lub skóry.

Zwalczanie. Polega na niszczeniu różnych postaci rozwojowych moskitów z rodzaju Phlebotomus i Lutzomyia, ochronie pomieszczeń mieszkalnych przed dostępem owadów, stosowaniu repelentów, izolowaniu chorych ludzi i zwierząt, skrupulatnym badaniu krwiodawców (możliwe zarażenie w czasie przetaczania krwi) oraz wczesnym wykrywaniu i leczeniu leiszmaniozy.

About the author:

Related posts