27

Friday, January

Leczenie uzależnienia od dopalaczy

Postać złośliwa
 /  / Postać złośliwa
Postać złośliwa

Postać złośliwa

Postać złośliwa

 

Postać złośliwa polega na stwardnieniu drobnych tętniczek. Stosunkowo wcześnie dochodzi do niewydolności nerek: hipo- stenurii, azotemii i wielomoczu wyrównawczego. Uszkodzenie drobnych tętniczek i naczyń włosowatych prowadzi do krwawień. Rozwija się stale narastające nadciśnienie zwane złośliwym lub nerkowym. Serce przerasta, lecz szybko dochodzi do jego niewydolności.

Pewną formą zaburzeń ukrwienia ner-ki jest tzw. zespół dolnego nefronu, zwany również zespołem zmiażdżeniowym. Po rozległych urazach, zwłaszcza po zmiażdżeniach mięśni, często dochodzi do zatrzymania wydzielania moczu, a następnie do śmiertelnej mocznicy. Na sekcji stwierdza się niedokrwienie kory nerek, a przekrwienie substancji rdzennej. W świetle kanalików znajdują się zwykle wałeczki barwnikowe (mioglobina).

Mechanizm powstawnia tych zaburzeń był przez długi czas niejasny. Obecnie uważa się, że główną rolę odgrywa niedokrwienie kory nerek wskutek zaburzeń naczynioruchowych. Jak wykazały zadania, w nerce znajdują się dwa rodzaje nefronów. Większość z nich ma wąskie naczynia odprowadzające krew z kłębka, co warunkuje wolny przepływ krwi przez naczynia kłębka, a tym samym obfitą filtrację. Niektóre nefrony, położone w dolnej części kory, tuż przy części rdzennej, posiadają szerokie naczynia odprowadzające, które ponadto nie dzielą się na naczynia włosowate, lecz przechodzą wprost w żyły. Powoduje to szybki przepływ krwi przez kłębki i skąpą filtrację. W stanach pourazowych dochodzi do skurczu naczyń kory nerek. Krew kieruje się wówczas przez dolne, przyrdzeniowe nefrony. Następstwem tego jest skąpomocz, a równocześnie ciężkie zwyrodnienie, a nawet martwica kory nerek.

 

About the author:

Related posts