27

Friday, January

Leczenie uzależnienia od dopalaczy

 /  / 

Poza zaparciem hipokinetycznym

Poza zaparciem hipokinetycznym (atonicznym) wyróżniamy również zaparcie hiperkinetyczne (spastyczne). Silne skurcze okrężne mięśniówki jelit mogą upośledzać przesuwanie się treści pokarmowej i prowadzić do zaparcia.

Zaparcia są przyczyną szeregu poważnych niekiedy zaburzeń. Zaleganie treści jelitowej sprzyja rozwojowi drobnoustrojów. Wzmagają się procesy gnilne, co prowadzi do samozatrucia jelitowego. Złe samopoczucie, bóle głowy, brak apetytu – dolegliwości częste u cierpiących na zaparcia – są następstwem samozatrucia. Gromadzące się równocześnie gazy wywołują bębnicę.

 

 

Preparata bezpośredni

Wykazaliśmy korelację statystycznie znamienną między inwazją T. tenax a wy-stępowaniem u ludzi zmian błony śluzowej jamy ustnej i chorób przyzębia oraz zapaleń języka (Kurnatowska, A. J. Kurnatowska). Wcześniej opisywano występowanie tego pierwotniaka w przewlekłych zapaleniach błony śluzowej jamy ustnej, zatok przynosowych lub migdałków oraz u osób z zaawansowaną próchnicą zębów. Wykrywano również rzęsistki w treści rozstrzeni oskrzeli, ropni płuc i w wysięku opłucnej w wielu przypadkach jednak nie udowodniono, że była to inwazja rzęsistka policzkowego. Badając skład ontocenozy jamy ustnej, najczęściej stwierdzaliśmy oprócz rzęsistka policzkowego ziarniaki Gram-dodatnie (dwoinki, paciorkowce i in.) oraz u połowy osób z inwazją T. tenax – grzyby drożdżopodobne z rodzajów Cancli- cla i Rhodotonda (ponad 20 gatunków). Ostatnio wykazaliśmy u osób z rzęsistko- wicą jamy ustnej powikłaną grzybicą obniżenie stężenia immunoglobuliny klasy A w ślinie.

Wykrywanie. W preparatach bezpośrednich (w kropli zwykłej lub wiszącej 0,9% roztworu chlorku sodu) z zeskrobin błony śluzowej policzka, dziąseł lub przestrzeni międzyzębowych, ocenianych najlepiej w mikroskopie fazowo-kontras- towym, widoczne są owalne, nieco większe od krwinki białej pierwotniaki, poruszające się ruchem drgającym za pomocą wici w ciemnym polu widzenia widoczne ruchliwe świecące twory. W preparatach utrwalonych alkoholem metylowym, barwionych barwnikiem Giemsy, spotyka się różnokształtne komórki pierwotniaków z niebiesko zabarwioną cytoplazmą i czerwonym ekscentrycznie umieszczonym jądrem, skupieniem ciałek podstawowych, wici i aksostylem.

 

About the author:

Related posts